Produkter
Produkter
Hjälpcenter
Hjälpcenter
20 ÅR ESDEC!
Under de kommande månaderna kommer vi att uppmärksamma detta på olika sätt.
MyEsdec
Onlineportal som ger solcellsproffs tillgång till alla våra digitala verktyg och tjänst
20 ÅR ESDEC!
Under de kommande månaderna kommer vi att uppmärksamma detta på olika sätt.
MyEsdec
Onlineportal som ger solcellsproffs tillgång till alla våra digitala verktyg och tjänst
Stäng menyn
MyEsdec
Startsida Nyheter FlatFix Wave patenterade klämsystem godkänt av tillverkare av solcellsmoduler
Nyheter

FlatFix Wave patenterade klämsystem godkänt av tillverkare av solcellsmoduler

10 december 2020

6 Globala tillverkare av solcellsmoduler godkänner Esdecs fastspänningsmetod

DEVENTER, 10 DECEMBER 2020 – Idag är Esdec, global leverantör av montagesystem för solpaneler stolta över att kunna presentera ett officiellt godkännande från sex tillverkare av solcellsmoduler (Talesun, Longi, LG, Jinko Solar, Ja Solar och GCL) som anger kompatibiliteten mellan FlatFix Wave’s verktygslösa fastsättningsmetod på långsidan på tillverkarens PV-moduler. Dessa uttalanden hjälper till att ge insikt till försäkringsbolag om nivån på kvalitet och tillförlitlighet för hela solsystemet under hela dess livslängd. Esdec arbetar nära alla tillverkare för att ständigt testa sina system med nya typer av moduler.

Verktygslös och fastsättning av panel på långsidan

Esdecs FlatFix Wave-system är unikt eftersom det minimerar risken för att skada dagens allt större solpaneler och därigenom garantera systemets avkastning. Följande FlatFix Wave-systemfunktioner ligger till grund för detta påstående:

  • Varje monterad solcellsmodul stöds av två basenheter och kläms fast på panelens långsida. Hittills är PV-moduler vanligtvis fastsatta längs kortsidan. PV-modulerna är vanligtvis fastsatta i systemet längs kortsidan på panelerna. För större paneler påverkar fastsättning på panelens kortsida livslängden. Panelerna kan till exempel böjas för mycket på grund av vind- och snöbelastningar och orsaka eventuella mikrosprickor (sprickor i solcellerna som minskar panelens prestanda). I denna konfiguration av FlatFix Wave stöds varje panel av 2 enheter, vilket är extremt väl lämpat för nästa generations stora solpaneler.
  • På grund av stabilisatorer mellan skenorna är systemet moduloberoende. Detta innebär att modulerna inte utsätts för spänningar som kan tillföras systemet. Moduler ingår inte i hållfasthetskonstruktionen vilket garanterar en längre livslängd och mindre risk för mikrosprickor från systemspänning.
  • Installationen görs verktygslös eftersom inga skruvar behövs. När skruvarna sitter för hårt kommer det att resultera i mikrosprickor i modulen vid fästpunkterna. På grund av avsaknaden av denna negativa effekt på systemets avkastning föredras Esdecs klämmetod av modultillverkare. Dessutom kan påståendet ”felfri installation” också erkännas som en tillförlitlighetsdifferentierare: användningen av förmonterade enheter möjliggör snabb och felfri installation.
    Kompatibilitetsutlåtandena från dessa tillverkare innebär att takägare som använder FlatFix Wave kan lita på godkännandet från tillverkarna av båda systemen. Den kombinerade användningen av FlatFix Wave och dessa PV-moduler garanterar de bästa installations-, panelutbytes- och modulgarantivillkoren under hela systemets livscykel.

“Esdec strävar alltid efter att leverera de mest tillförlitliga montagesystemen för solcellsprojekt på taket. Vi kan bara uppnå detta om vi testar våra produkter och system noggrant och följer upp de grundliga inspektioner och tester från intressenter så som tillverkare av solcellsmoduler, säger Erik Valks, VD Esdec Europe. ”Vi är stolta över att dela dessa godkännandebrev med våra kunder”.

Kompatibilitetsförklaringarna finns här.

© 2024 Esdec. Alla rättigheter förbehållna