Produkter
Produkter
20 ÅR ESDEC!
Under de kommande månaderna kommer vi att uppmärksamma detta på olika sätt.
Vill du veta mer om våra montagesystem?
Upplev nu kontinuerlig digital produktutbildning genom Esdec Academy, tillgänglig 24/7.
Stäng menyn
MyEsdec
Startsida Hjälpcenter

HjälpcenterLaddar...

Inga resultat hittades

Produkter

ClickFit EVO Takpannor

ClickFit EVO kan användas på alla typer av tak med bärläkttjocklek på 32 och 63 mm. Detta gäller för standardmonteringsalternativet med ClickFit EVO universell takkrok. En takpanna och bärläkttjocklek på mellan 37 och 62 mm behövs om du väljer att fixera panelerna med ClickFit EVO takstolskrok.

ClickFit EVO kan användas på tak med en lutning på mellan 10 och 60 grader.

ClickFit EVO universell takkrok är 181,8 mm lång och 36 mm bred. Klickkopplingen på den universella takkroken är höjdjusterbar mellan 68 och 98 mm.

För att montera en optimerare eller mikroinverterare med ClickFit EVO-systemet kan du använda antingen ClickFit EVO MLPE Lightweight eller Heavyweight fäste. Här är stegen för att göra det: Om du monterar panelerna med montageskena för plåttak, rekommenderas det att du väljer den höga montageskena (Optimizer Ready). Detta ger tillräckligt med utrymme mellan taket och solpanelerna. MLPE Lightweight fäste klickas enkelt fast på montageskenan och ger integrerad kabelhantering. Sedan klickar du fast optimeraren eller mikroinverteraren på fästet. För att använda MLPE Heavyweight fästet, monterar du först optimeraren eller mikroinverteraren. Därefter fäster du MLPE fästet på montageskenan. Se till att MLPE-fästet är placerad minst 15 cm från montageskenans ände för optimal säkerhet och stabilitet. Vill du se hur det fungerar i praktiken? Du kan titta på vår installationsvideo för ytterligare vägledning.

Alla solpaneler på samma rad kopplas automatiskt ihop tack vare ClickFit EVO modulklämma. För att binda hela PV-systemet måste du koppla varje rad separat till jordningen då de enskilda raderna inte är kopplade till varandra genom montagesystemet. Jordledaren (≥Ø 4 mm2) löper parallellt med positiva och negativa ledare och är ansluten till en separat jordningspunkt för växelriktaren. Om du har några frågor rörande jordning och bindning kontakta våra tekniska experter.

ClickFit EVO Plåttak

ClickFit EVO montageprofiler för plåttak kan användas på de flesta plåttak så som korrugerade plåttak och plåttak med paralelltrapetsform. Plåtarnas tjocklek måste vara minst 0,5 mm. Du kan sätta systemet på alla typer av plåttak, t.ex. plåttak i form av takpanneplåt, med ClickFit EVO stockskruv.

Med ClickFit EVO plåttak kan du välja mellan två typer av montagesprofiler: grundläggande montagesprofiler och montageprofilerna ”klar för optimerare”. Båda typerna är tillgängliga i en variant för liggande och stående montage:

Montageprofilen ”Basic” liggande (1008048): 120 mm x 40 mm x 23 mm
Montageprofil ”Basic” stående (1008049): 388 mm x 56,5 mm x 23 mm
Monteringsprofilen ”Klar för optimerare” liggande (1008050): 260 mm x 40 mm x 50 mm
Monteringsprofil ”Klar för optimerare” stående (1008051): 388 mm x 57,5 mm x 50 mm

Med ClickFit EVO plåttak kan du välja mellan att montera i antingen liggande eller stående läge. Välj rätt variant av montageprofilen. Mer information finns i vår broschyr.

För att montera en optimerare eller mikroinverterare med ClickFit EVO-systemet kan du använda antingen ClickFit EVO MLPE Lightweight eller Heavyweight fäste. Här är stegen för att göra det: Om du monterar panelerna med montageskena för plåttak, rekommenderas det att du väljer den höga montageskena (Optimizer Ready). Detta ger tillräckligt med utrymme mellan taket och solpanelerna. MLPE Lightweight fäste klickas enkelt fast på montageskenan och ger integrerad kabelhantering. Sedan klickar du fast optimeraren eller mikroinverteraren på fästet. För att använda MLPE Heavyweight fästet, monterar du först optimeraren eller mikroinverteraren. Därefter fäster du MLPE fästet på montageskenan. Se till att MLPE-fästet är placerad minst 15 cm från montageskenans ände för optimal säkerhet och stabilitet. Vill du se hur det fungerar i praktiken? Du kan titta på vår installationsvideo för ytterligare vägledning.

Alla solpaneler på samma rad kopplas automatiskt ihop tack vare ClickFit EVO modulklämma. För att binda hela PV-systemet måste du koppla varje rad separat till jordningen då de enskilda raderna inte är kopplade till varandra genom montagesystemet. Jordledaren (≥Ø 4 mm2) löper parallellt med positiva och negativa ledare och är ansluten till en separat jordningspunkt för växelriktaren. Om du har några frågor rörande jordning och bindning kontakta våra tekniska experter.

ClickFit EVO Korrugerat Tak

ClickFit EVO korrugerade tak kan användas på alla korrugerade tak. Du kan använda monteringskonsolen för korrugerade plåtar av typen 177/51 . Använd ClickFit EVO stockskruv på alla typer av korrugerade plåtar.

Fästet för korrugerad plåt är 195 mm långt och 75 mm brett. Fästet är också höjdjusterbart från 121,5 mm till 151,5 mm.

Vi rekommenderar att du alltid sätter solpanelerna i liggande läge med ClickFit EVO fästkonsol. ClickFit EVO stockskruv är roterbar så du kan ställa in både liggande och stående läge.

För att montera en optimerare eller mikroinverterare med ClickFit EVO-systemet kan du använda antingen ClickFit EVO MLPE Lightweight eller Heavyweight fäste. Här är stegen för att göra det: Om du monterar panelerna med montageskena för plåttak, rekommenderas det att du väljer den höga montageskena (Optimizer Ready). Detta ger tillräckligt med utrymme mellan taket och solpanelerna. MLPE Lightweight fäste klickas enkelt fast på montageskenan och ger integrerad kabelhantering. Sedan klickar du fast optimeraren eller mikroinverteraren på fästet. För att använda MLPE Heavyweight fästet, monterar du först optimeraren eller mikroinverteraren. Därefter fäster du MLPE fästet på montageskenan. Se till att MLPE-fästet är placerad minst 15 cm från montageskenans ände för optimal säkerhet och stabilitet. Vill du se hur det fungerar i praktiken? Du kan titta på vår installationsvideo för ytterligare vägledning.

Alla solpaneler på samma rad kopplas automatiskt ihop tack vare ClickFit EVO modulklämma. För att binda hela PV-systemet måste du koppla varje rad separat till jordningen då de enskilda raderna inte är kopplade till varandra genom montagesystemet. Jordledaren (≥Ø 4 mm2) löper parallellt med positiva och negativa ledare och är ansluten till en separat jordningspunkt för växelriktaren. Om du har några frågor rörande jordning och bindning kontakta våra tekniska experter.

ClickFit EVO Stående Falstak

ClickFit EVO-systemet passar de vanligaste stående falstaken med undantag för kopparfalstak. ClickFit EVO erbjuder klämmor för enkel- och dubbelvikta falsar, klickfalsar och rundade falsar.

ClickFit EVO erbjuder 3 olika falsklämmor:

Klämma för dubbelvikt fals med en falsöppning på 9 mm
Klämma för enkelvikt fals/klickfals med en falsöppning på 14 mm
Klämma för rundad fals med en falsöppning på 23 mm.

Ja, med ClickFit EVO stående fals, kan du välja mellan liggande och stående montage av solpanelerna. Klickkopplingen på ClickFit EVO är roterbar så du behöver bara en typ av klämma.

För att montera en optimerare eller mikroinverterare med ClickFit EVO-systemet kan du använda antingen ClickFit EVO MLPE Lightweight eller Heavyweight fäste. Här är stegen för att göra det: Om du monterar panelerna med montageskena för plåttak, rekommenderas det att du väljer den höga montageskena (Optimizer Ready). Detta ger tillräckligt med utrymme mellan taket och solpanelerna. MLPE Lightweight fäste klickas enkelt fast på montageskenan och ger integrerad kabelhantering. Sedan klickar du fast optimeraren eller mikroinverteraren på fästet. För att använda MLPE Heavyweight fästet, monterar du först optimeraren eller mikroinverteraren. Därefter fäster du MLPE fästet på montageskenan. Se till att MLPE-fästet är placerad minst 15 cm från montageskenans ände för optimal säkerhet och stabilitet. Vill du se hur det fungerar i praktiken? Du kan titta på vår installationsvideo för ytterligare vägledning.

Alla solpaneler på samma rad kopplas automatiskt ihop tack vare ClickFit EVO modulklämma. För att binda hela PV-systemet måste du koppla varje rad separat till jordningen då de enskilda raderna inte är kopplade till varandra genom montagesystemet. Jordledaren (≥Ø 4 mm2) löper parallellt med positiva och negativa ledare och är ansluten till en separat jordningspunkt för växelriktaren. Om du har några frågor rörande jordning och bindning kontakta våra tekniska experter.

ClickFit EVO EPDM- Och Bitumentak

ClickFit EVO kan användas på isolerade och icke-isolerade bitumen- och EPDM-tak. Obs: den termiska effekten på en del typer av EPDM- och bitumentak kan påverka PV-installationens vattentätning. Vi rekommenderar därför att du konsulterar takleverantören innan installation.

ClickFit EVO stockskruv finns tillgänglig i 5 olika typer (3 längder och 2 tjocklekar)

M10 x 200 mm
M10 x 250 mm
M12 x 250 mm
M12 x 300 mm
M12 x 350 mm

Ja, med ClickFit EVO stockskruv, kan du välja mellan liggande och stående montering av solpanelerna. Klickkopplingen på stockskruven är roterbar så du behöver bara en typ av klämma.

För att montera en optimerare eller mikroinverterare med ClickFit EVO-systemet kan du använda antingen ClickFit EVO MLPE Lightweight eller Heavyweight fäste. Här är stegen för att göra det: Om du monterar panelerna med montageskena för plåttak, rekommenderas det att du väljer den höga montageskena (Optimizer Ready). Detta ger tillräckligt med utrymme mellan taket och solpanelerna. MLPE Lightweight fäste klickas enkelt fast på montageskenan och ger integrerad kabelhantering. Sedan klickar du fast optimeraren eller mikroinverteraren på fästet. För att använda MLPE Heavyweight fästet, monterar du först optimeraren eller mikroinverteraren. Därefter fäster du MLPE fästet på montageskenan. Se till att MLPE-fästet är placerad minst 15 cm från montageskenans ände för optimal säkerhet och stabilitet. Vill du se hur det fungerar i praktiken? Du kan titta på vår installationsvideo för ytterligare vägledning.

Alla solpaneler på samma rad kopplas automatiskt ihop tack vare ClickFit EVO modulklämma. För att skyddsjorda hela PV-systemet måste du koppla varje rad separat till jordningen då de enskilda raderna inte är kopplade till varandra genom montagesystemet. Jordledaren (≥Ø 4 mm2) löper parallellt med positiva och negativa ledare och är ansluten till en separat jordningspunkt för växelriktaren. Om du har några frågor rörande jordning och bindning kontakta våra tekniska experter.

ClickFit EVO Takpannor I Arabisk Stil

ClickFit EVO arabiska takpannor kan användas på alla tak med arabiska takpannor. För att installera paneler med detta system måste takkonstruktionen bestå av balkar och takstolar eller av en massiv struktur (betong).

ClickFit EVO stockskruv finns tillgänglig i 5 olika typer (3 längder och 2 tjocklekar)

M10 x 200 mm
M10 x 250 mm
M12 x 250 mm
M12 x 300 mm
M12 x 350 mm

Ja, med ClickFit EVO stockskruv, kan du välja mellan liggande och stående montering av solpanelerna. Klickkopplingen på stockskruven är roterbar så du behöver bara en typ av klämma.

För att montera en optimerare eller mikroinverterare med ClickFit EVO-systemet kan du använda antingen ClickFit EVO MLPE Lightweight eller Heavyweight fäste. Här är stegen för att göra det: Om du monterar panelerna med montageskena för plåttak, rekommenderas det att du väljer den höga montageskena (Optimizer Ready). Detta ger tillräckligt med utrymme mellan taket och solpanelerna. MLPE Lightweight fäste klickas enkelt fast på montageskenan och ger integrerad kabelhantering. Sedan klickar du fast optimeraren eller mikroinverteraren på fästet. För att använda MLPE Heavyweight fästet, monterar du först optimeraren eller mikroinverteraren. Därefter fäster du MLPE fästet på montageskenan. Se till att MLPE-fästet är placerad minst 15 cm från montageskenans ände för optimal säkerhet och stabilitet. Vill du se hur det fungerar i praktiken? Du kan titta på vår installationsvideo för ytterligare vägledning.

Alla solpaneler på samma rad kopplas automatiskt ihop tack vare ClickFit EVO modulklämma. För att binda hela PV-systemet måste du koppla varje rad separat till jordningen då de enskilda raderna inte är kopplade till varandra genom montagesystemet. Jordledaren (≥Ø 4 mm2) löper parallellt med positiva och negativa ledare och är ansluten till en separat jordningspunkt för växelriktaren. Om du har några frågor rörande jordning och bindning kontakta våra tekniska experter.

ClickFit EVO Skiffertak

ClickFit EVO skiffertakskrok kan användas på skiffertak med skifferplattor som är upp till 6 mm tjocka. Tjockare plattor är svåra att skära och kräver en annan krokform.

ClickFit EVO skiffertakskrok (1008042) har följande dimensioner:

– Mått (LxB): 255 mm x 40 mm
– Den är 30 mm justerbar i höjdled. Den lägsta montagepositionen på skenan är 81 mm och den högsta 111 mm (skenans botten).
– Läktavståndet varierar från 125 mm upp till 210 mm. Större läktavstånd är möjliga, men kräver montage av ett mellanlägg i trä.

Det slitsade hålet har två syften:
1. Det ger flexibilitet när det gäller att överbrygga läktavståndet och se till att montageskruven är så centrerad i läkten som möjligt för att förhindra sprickbildning .
2. Det gör att du kan montera de olika montageskruvarna i olika träslag för att förhindra att träet i takbjälkar eller massiva brädor klyvs.

Höjdjusteringen av kroken hjälper till att rikta in montageskenorna. Ibland är taken inte helt plana, vilket leder till spänningar och feljusteringar i skenor och solpanelerna. Med krokens höjdjusteringsfunktion kan du se till att montageskenan klickas på takkroken utan spänning och att den är korrekt inriktad.

Det är möjligt att montera kroken på takbjälkar. Eftersom kroken är avsedd att monteras på samma höjd som skifferplattorna måste dock mellanlägg av trä monteras mellan takbjälkarna och kroken.

Med ClickFit EVO Skiffertakskrok kan du välja mellan att montera i antingen liggande eller stående orientering tack vare den roterbara montageskenans klicker.

För att montera en optimerare eller mikroinverterare med ClickFit EVO-systemet kan du använda antingen ClickFit EVO MLPE Lightweight eller Heavyweight fäste. Här är stegen för att göra det: Om du monterar panelerna med montageskena för plåttak, rekommenderas det att du väljer den höga montageskena (Optimizer Ready). Detta ger tillräckligt med utrymme mellan taket och solpanelerna. MLPE Lightweight fäste klickas enkelt fast på montageskenan och ger integrerad kabelhantering. Sedan klickar du fast optimeraren eller mikroinverteraren på fästet. För att använda MLPE Heavyweight fästet, monterar du först optimeraren eller mikroinverteraren. Därefter fäster du MLPE fästet på montageskenan. Se till att MLPE-fästet är placerad minst 15 cm från montageskenans ände för optimal säkerhet och stabilitet. Vill du se hur det fungerar i praktiken? Du kan titta på vår installationsvideo för ytterligare vägledning.

Alla solpaneler i samma rad är automatiskt sammankopplade tack vare ClickFit EVO modulklämma. För att jorda hela solcellssystemet måste du ansluta varje rad till jordningen separat, eftersom de enskilda raderna inte är anslutna till varandra via montagesystemet. Jordledaren (≥Ø 4mm2) löper parallellt med plus- och minusledarna och är ansluten till en separat jordpunkt på växelriktaren. Om du har några frågor om jordning och potentialutjämning är du välkommen att kontakta våra tekniska experter.

FlatFix Fusion

FlatFix Fusion kan installeras på platta tak med en maxlutning på 3 grader och med följande typer av taktäckning: betong, bitumen, EPDM, PVC och TPO. Vad händer om taklutningen är större än 3 grader (eller större än 2 grader i fall med PVC)? Då kan du behöva försegla systemets takstöd till taket. Kontakta våra tekniska experter för råd om ditt projekt.

Du kan räkna ut vilken ballast som krävs till ditt FlatFix Fusion-projekt i Esdec-kalkylatorn. Konstruktionsplanen i Esdec-kalkylatorn indikerar hur stor ballast som måste placeras och på vilka platser.

FlatFix Fusion passar för solpaneler (ramtjocklek 30 – 50 mm) med en maxbredd på 1150 mm och en maxlängd på 2190 mm.

Funktionell bindning iav din PV-installation görs automatiskt med FlatFix Fusion, eftersom du använder den universella modulklämman vid bindning. Modulklämman borrar sig in i det anodiserade lagret på solpanelernas kant och skapar en elektrisk koppling. Mittenklämmorna skapar på detta sätt ekvipotential bindningmellan solpanelerna i radens riktning.

Radavstånd vid enkel uppsättning: 1320 mm/1500 mm/1700 mm/1890 mm.
Radavstånd vid dubbel uppsättning: 2100 mm/2260 mm/2440 mm/2640 mm/2830 mm.

För att fästa en optimerare eller mikroinverterare på FlatFix Fusion-systemet kan du använda vårt FlatFix Fusion MLPE Lightweight fäste (art.nr. 1007042). Här är stegen för att göra det: MLPE-fästet klickas helt enkelt fast på basprofilen och ger integrerad kabelhantering. Sedan klickar du fast optimerare eller mikroinverterare på fästet för att säkra optimeraren eller mikroinverteraren på plats. Vill du se en praktisk demonstration av hur detta utförs? Du kan titta på vår installationsvideo för ytterligare vägledning.

Utbildningar och webbseminarier

Esdec Academy

Klicka här för att gå till Esdec Academy. Du kan snabbt skapa ett gratis konto och få direktåtkomst till akademin.

Ja, akademin är gratis! Klicka här för att skapa ett gratis konto.

Detta är mycket enkelt: klicka på knappen för antingen lutande tak eller platta tak i mitten av skärmen. Välj sedan en produkt eller ett ämne du vill veta mer om. Med ”anmäl dig”-knappen får du omedelbar tillgång till innehållet och du kan börja lära dig var och när du vill.

I det nedre vänstra hörnet har du alternativ att välja olika språk för din e-learning-portal. För själva kurserna måste du välja rätt språk innan du anmäler dig.

Esdec Academy erbjuder ett brett utbud av kurser om våra olika produkter, installationsråd och hur du gör beräkningar med vår Esdec-kalkylator. Lektioner fortsätter att läggas till för att hjälpa till med att professionalisera installatörer.

Utbildning

Alla Esdec-kurser och -webbseminarier är gratis. Så kolla snabbt upp vårt schema för att se om det finns en utbildningskurs eller webbseminarium för dig.

Titta alltid i din spam-mapp. Har du inte fått något där heller? Skicka e-post till marketing@esdec.com, så kollar vi upp det åt dig.

Ursäkta! Titta i din spam-mapp. Har du inte fått något där heller? Skicka e-post till marketing@esdec.com så försöker vi hitta en lösning tillsammans.

Ja det kan du. Skicka e-post till marketing@esdec.com så kan vi hjälpa dig.

Delta i 3 utbildningsmoduler eller webbseminarier från vårt utbildningsprogram så kan du bli Esdec Solar Hero! Detta är endast möjligt om du följt minst en praktisk utbildning i vårt innovationscenter i Deventer, Nederländerna eller i den mobila solpanelsbussen. Som Solar Hero, kommer du få ett gratis presentpaket och ett Solar Hero-certifikat från oss. Vill du ha mer information? Ta kontakt med oss.

Vår mobila solpanelsbuss besöker regelbundet distributörpartners och installatörer. Kolla upp vår almanacka för att se var den mobila solpanelsbussen kommer vara nästa gång. Vill du att vi besöker ditt företag med den mobila solpanelsbussen? Fyll i detta formulär så kontaktar vi dig.

Nedladdningar

Kalkylator

Kalkylator

Klicka här för att komma till kalkylatorn. Du kan snabbt skapa ett gratiskonto och få direktåtkomst till kalkylatorn. Obs: kalkylatorn är endast avsedd att användas av professionella installatörer. Är du en privatperson? Klicka här för att kontakta en kvalificerad Esdec-installatör.

Ja, kalkylatorn är gratis att använda! Klicka här för att skapa ett gratiskonto.

Det är enkelt: klicka på knappen NEW i menyn, eller klicka på PROJECT längst upp till höger och sedan på NEW PROJECT. Fyll sedan i all information på vänster sida på skärmen, rita taket, lägg till panelerna och ladda ned din materialförteckning och byggnadsplan. Se vår video för detaljerade instruktioner.

Vi går gärna igenom stegen. Skriv ned felkoden du ser eller ta en skärmdump så vi kan hjälpa dig snabbare. Du kan nå oss på +31 (0)85 070 2000.

När du gjort klart alla steg kan du ladda ned materialförteckningen som pdf- eller CSV-fil. Du kan också ladda ned en sammanställning av projektet inklusive konstruktionsplanen. För att göra detta, skrolla ned i kalkylatorns högra kolumn och klicka på knappen ”nedladdningar”.

HITTADE DU INTE SVARET PÅ DIN FRÅGA? FYLL I DINA UPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG.

Ring oss: +31 85 070 2000
Vill du prata med oss ​​personligen? Ring oss på numret ovan.
© 2024 Esdec. Alla rättigheter förbehållna