Produkter
Produkter
Hjälpcenter
Hjälpcenter
20 ÅR ESDEC!
Under de kommande månaderna kommer vi att uppmärksamma detta på olika sätt.
MyEsdec
Onlineportal som ger solcellsproffs tillgång till alla våra digitala verktyg och tjänst
20 ÅR ESDEC!
Under de kommande månaderna kommer vi att uppmärksamma detta på olika sätt.
MyEsdec
Onlineportal som ger solcellsproffs tillgång till alla våra digitala verktyg och tjänst
Stäng menyn
MyEsdec
  Startsida Vad ska man tänka på när man ska installera solpaneler?

  Vad ska man tänka på när man ska installera solpaneler?

  Det är allt fler konsumenter och företag som köper solpaneler. Professionell installation av solpaneler krävs för att kunna uppnå maximal effektivitet. I det här blogginlägget ägnar vi mer uppmärksamhet åt installationsprocessen och belyser ett antal punkter som är viktiga för att korrekt kunna installera solpaneler.

  ATT INSTALLERA SOLPANELER, FÖRBEREDNINGEN

  Innan solpanelerna ska installeras på taket ska du som installatör först kartlägga alla omgivningsfaktorer som spelar en roll i installationsprocessen. Först är det viktigt att veta på vilken typ av takbeläggning du ska montera panelerna. Tegeltak, ståltak, bitumentak, korrugerade tak, skiffertak eller falstak: varje tak kräver en egen montering. Dessutom är varje tak annorlunda, beroende på riktningen, konstruktionen och möjliga hinder. Ett flexibelt monteringssystem är därför ett måste för att installera solpaneler på alla typer av tak på ett framgångsrikt sätt.

  En solpanel genererar energi i varje form av dagsljus. Solpanelens effektivitet kommer att minska avsevärt när den verkligen överskuggas. När man installerar solpaneler ska man inte bara hitta en gynnsam position i förhållande till solen, utan det är också nödvändigt att titta noga på möjliga faktorer som minskar ljuset, såsom träd och omgivande byggnader.

  SOLPANELERNAS LUTNING

  Förutom den korrekta placeringen av solpanelerna är panelernas lutning naturligtvis också viktigt. Eftersom ett sluttande tak har en viss struktur kommer den alltid att skapa en viss lutningsvinkel. Om takets naturliga lutning avviker från den optimala situationen, eller om panelerna placeras på ett plant tak, kan du säkerställa den perfekta lutningen med hjälp av rätt monteringssystem.

  INSTALLERA SOLPANELER, ARBETET

  Detta var förberedningen, sedan kommer installationen av själva panelerna. Enkelhet, bekvämlighet, material som används och installationshastighet är viktiga faktorer, särskilt när du som installatör vill bearbeta så många solpaneler som möjligt på kort tid. Taket avgör ofta hur panelerna installeras, men kostnadsaspekter spelar naturligtvis också en roll.

  INSTALLERA SOLPANELER PÅ ETT SLUTTANDE TAK

  För att jobba så effektivt som möjligt som installatör monteras solpaneler allt oftare med hjälp av en innovativ krok teknik. En av de stora fördelarna med det är att du inte behöver montera några långa skruvar i takkonstruktionen. Den snabba, kostnadseffektiva installationen är huvudorsaken till att installatörer föredrar att använda ett sådant monteringssystem. För att säkerställa att panelerna kan installeras på alla typer av tak har Esdec utvecklat ClickFit, ett universellt monteringssystem för snabba och enkla installationer.

  INSTALLERA SOLPANELER PÅ ETT PLANT TAK

  När du installerar solpaneler på ett plant tak är din utmaning som installatör att lutningsvinkeln inte får vara för stor på grund av vindbelastningen. Men vinkeln får inte heller vara för liten så att solpanelen förlorar sin rengöringseffekt när det regnar. Det är därför viktigt att välja ett monteringssystem som skapar en lutningsvinkel som optimerar energiavkastningen. I de flesta fall är det en vinkel på 13 grader.

  En annan viktig sak att tänka på är takbelastningen. Det är inte bara installationens totala ballastvikt som spelar en roll, utan punktbelastningen är också en viktig faktor. Man vill ju inte att solpanelernas monteringssystem skadar takisoleringen eller själva taket. Så även när det gäller att installera solpaneler på ett plant tak är en noggrann beräkning av ballasten nödvändig för att förhindra skador på taket.

  ESDEC FLATFIX FUSION

  Esdecs monteringssystem FlatFix Fusion är ett system som ofta används av installatörer. Alla saker som vi har nämnt i det här blogginlägget förenas i ett innovativt klicksystem. Materialen som används är slitstarka och lätta så att belastningen på taket är minimal. Monteringssystemet skapar automatiskt en standardlutning på 13 grader. Installationen av solpanelerna är också mycket snabb. Här kan du se de olika monteringssystemen som Esdec hjälper installatörer i installationsprocessen med.

  © 2024 Esdec. Alla rättigheter förbehållna