Produkter
Produkter
Hjälpcenter
Hjälpcenter
20 ÅR ESDEC!
Under de kommande månaderna kommer vi att uppmärksamma detta på olika sätt.
MyEsdec
Onlineportal som ger solcellsproffs tillgång till alla våra digitala verktyg och tjänst
20 ÅR ESDEC!
Under de kommande månaderna kommer vi att uppmärksamma detta på olika sätt.
MyEsdec
Onlineportal som ger solcellsproffs tillgång till alla våra digitala verktyg och tjänst
Stäng menyn
MyEsdec
Startsida Nyheter Esdec får peutz-certifikat för omfattande ballastberäkningar
Nyheter

Esdec får peutz-certifikat för omfattande ballastberäkningar

2 november 2021

DEVENTER, 22 november 2021 – Esdec har erhållit två Peutz-certifikat för sin kalkylator, som används för ballastberäkningar, för korrekt konvertering av testdata från montagesystemen FlatFix Wave Plus och FlatFix Fusion. Det unika med detta är att Esdec förutom data från vindtunneltester även inkluderat data från mekaniska lyfttester och fått dem utvärderade. Att lägga till dessa testdata till de data som fås från vindtunneltesterna gör ballastberäkningarna på montagesystem för platta tak ännu mer precisa och tillförlitliga.

Certifikaten visar att Esdec använder vindtunnelmätningarna för FlatFix Wave Plus och FlatFix Fusion samt resultaten från de mekaniska lyfttesterna korrekt, och att alla resultat har bearbetats på ett korrekt och säkert sätt i Esdecs kalkylator. Resultaten av undersökningarna och konverteringen av dem till en metod för att beräkna ballast har testats i enlighet med CUR 103 (de Nederländska riktlinjerna för fastställande av vindlast med vindtunneltester): 2005, NEN 7250: 2014 (Nederländsk standard), EN 1990: 2011 och EN 1991-1-4: 2011. Certifikatet för FlatFix Wave Plus finns här och det för FlatFix Fusion här.

Mekaniska lyfttester

Esdec är ett av de första företagen som testar mekaniska kopplingar med så kallade lyfttester för att få fram mer tillförlitliga ballastberäkningar. I en testinstallation lyfts panelerna i olika punkter för att se vad som händer med de andra panelerna den är kopplad till, och vilken inverkan kopplingen mellan olika paneler har för ballasten. Detta simulerar ett vindkast över en byggnad. Ett vindkast över en byggnad träffar aldrig hela panelfältet lika hårt vid samma tidpunkt. Vindkastet träffar vanligtvis ett hörn eller en sida av fältet först, och drar sedan vidare över resten av fältet. Det är viktigt att man för varje panelposition i ett fält känner till hur bra den stöds av de omgivande panelerna. En hörnpanel, till exempel, är fastkopplad längs två sidor. En panel som sitter på sidan av ett fält är direkt fastkopplad längs tre sidor. I mitten av ett fält är panelerna hopkopplade längs alla sidor. Dessa mekaniska tester har lärt oss att i alla panelfält ska mer ballast placeras i hörnen och längs sidorna av fälten än i mitten av det. Dessa data har nu infogats i kalkylatorn för alla olika alternativ.


Vindtunneltester
Vindtunneltesterna genomfördes i Peutz laboratorier för vindteknik. För testinstallationerna användes skalan 1 till 15. Och särskilt för detta har vindtunneln anpassats för att utgöra en korrekt modell av gränslagret, den omgivande turbulensen och byggnadens inverkan i den här skalan. Tidigare har standardskalan vid den här typen av tester varit 1 till 200 eller 1 till 50 (vilket kommer från byggbranschen), men denna större skala ger mycket bättre möjligheter att bearbeta och mäta detaljer under testerna, från detaljer vad gäller byggnader till detaljer i montagesystemet. Detta gav också Esdec mer och mer detaljerade data, vilket i sin tur ger ännu mer noggranna ballastberäkningar.

Peutz

Peutz, en internationell grupp bestående av oberoende konsultfirmor inom akustik, bullerkontroll, byggnadsfysik, miljöteknik och fasadteknik, har nu fastslagit att för bägge montagesystemen från Esdec har mätningarna i vindtunnel kombinerat med data från mekaniska lyfttester bearbetats på ett korrekt och säkert sätt i Esdecs kalkylator. Det tillvägagångssätt och den metod som Esdec använder vid appliceringen av denna kalkylator (läs: korrekt, tillförlitlig projektberäkning) har även testats och godkänts av Peutz vid flera referensprojekt.

Dessa certifikat är giltiga i tre år, och efter denna tidsperiod kan de förnyas efter en ny granskning av Peutz.

”Vi på Esdec är särskilt stolta över att vi fått dessa certifikat. Certifieringen visar återigen att vi ligger i framkant på marknaden när det gäller kvalitet och kunnande”, säger Erik Valks, CEO på Esdec Europe. ”Våra experter inom regelefterlevnad och FoU arbetar ständigt för att utforma och finjustera testprocedurerna. För Esdec är detta vägen mot att bli en ledare på den europeiska marknaden.”

12 500 Användare av kalkylatoren

Sedan den lanserades i slutet av 2020 har fler än 12 500 unika användare gjort beräkningar i Esdecs kalkylator för bostadsprojekt och kommersiella projekt. Esdecs målsättning är att alla typer av användare av kalkylatorn ska erbjudas bästa möjliga projektberäkning som fullständigt uppfyller alla nationella och internationella standarder för säkerhet och tillförlitlighet. Algoritmerna i kalkylatorn skärps därför löpande. Dessutom utökas kalkylatorn regelbundet med nya funktioner.

Peutz certifiering av ballastberäkningarna gör att användaren kan vara trygg i förvissningen om att beräkningar av montagesystem för platta tak är säkra och pålitliga.

© 2024 Esdec. Alla rättigheter förbehållna