Produkter
Produkter
20 ÅR ESDEC!
Under de kommande månaderna kommer vi att uppmärksamma detta på olika sätt.
Vill du veta mer om våra montagesystem?
Upplev nu kontinuerlig digital produktutbildning genom Esdec Academy, tillgänglig 24/7.
Stäng menyn
MyEsdec
Startsida Den mest robusta lösningen för varje gårdstak

Den mest robusta lösningen för varje gårdstak

Tak inom lantbruket erbjuder intressanta möjligheter för dig som installatör av solpaneler. Lantbrukare har ofta stora takytor att tillgå. Dessutom har dessa takytor, tack vare olika subventionsprogram, blivit allt intressantare för lantbrukare som vill gå mot en hållbar solenergiförsörjning.

 

 

decor-plus Kontakta oss

decor-plus Beräkna din materialförteckning

Vad behövs för att uppfylla alla krav från dina kunder inom lantbruket?

Det är inte konstigt att lantbrukare ställer specifika frågor om solenergiinstallationens kvalitet och tillförlitlighet. Hur kan du som installatör, till exempel, garantera (affärs)säkerhet och kontinuitet, och vad har installationen av solpaneler för inverkan på takkonstruktionen? Vi på Esdec förstår dessa frågor. Vi vill därför underlätta så mycket som möjligt för dig som installatör. Med våra montagesystem för korrugerade tak och plåttak (inom lantbruk) kan du alltid uppfylla alla krav och behov från dina kunder. Här nedan förklarar vi varför!
Att veta mer?

1. Installationen är helt vattentät

Du vill kunna lita på att den solpanelsinstallation du lämnar hos kunden är tillförlitlig och hållbar. Våra ClickFit EVO montagesystem är konstruerade på ett sätt som gör dem garanterat vattentäta när de installerats. På korrugerade tak monterar du ClickFit EVO fästkonsoler på takplattornas befintliga skruvar, så ingen borrning behövs. Fästprofilerna för plåttak har förstansade hål och förlimmat EPDM-gummi som ger en vattenfast tätning.

 

Kontakta oss

2. Helt korrosionsbeständig

Alla Esdec-system har även genomgått utförliga korrosionstester. Tänk till exempel på den inverkan som gödselutsläpp kan ha på montagesystemets olika delar. Alla komponenter i ClickFit-serien har utsatts för omfattande korrosionstester. Fästkonsolerna för tak av korrugerad plåt har en beläggning av magnelisstålet ZM310, som testats i enlighet med gällande internationella IEC-standard och som ligger i den höga korrosivitetsklassen C4. Alla skruvar är också ytbehandlade, och är därför ammoniakresistenta. Fästskenorna är gjorda i aluminium klass 600 och är även de korrosionsbeständiga. Detta ger en känsla av trygghet och innebär betydligt färre komponentbyten vid underhåll.

 

Beräkna din materialförteckning

3. Godkänt av eternit

ClickFit EVO för korrugerade tak har godkänts i en serie tester i Nederländerna som har utformats i ett unikt samarbete med testinstitutet KIWA BDA och Eternit, en tillverkare av korrugerade tak. På så sätt har Esdec bevisat att solpaneler kan installeras på korrugerade fibercementtak på ett säkert och pålitligt sätt. Eternit föreskriver i sin takgaranti att befintliga hängbultar måste användas, och rekommenderar därför Esdecs ClickFit EVO-system för korrugerade tak. Den som har ett Eternit-tak kan alltså använda ClickFit EVO-fästkonsoler för installation av solpaneler utan några problem: taket av korrugerad plåt skyddas, förblir vattentätt och bibehåller sin livslängd.

 

Mer information

4. Konstruerade för att uppfylla de högsta säkerhetskraven

Våra montagesystem har genomgått omfattande tester om uppfyller de senaste nationella och internationella säkerhetskraven. Våra system har exempelvis utsatts för extrema, realistiska vindtester som gett kunskaper om det mest tillförlitliga sättet att placera ut ballast på system för platta tak, vilket gett maximal tillförlitlighet. ClickFit EVO för plåttak är tillverkade av starka och lätta material såsom stål och högkvalitativt aluminium. Systemet har genomgått omfattande tester, och Esdec erbjuder därför 20 års garanti på alla montagesystem.

 

Skapa en byggplan

Låt dig övertygas

Nyfiken på de möjligheter våra montagesystem för tak inom lantbruket erbjuder? Beräkna din egen materialförteckning och byggplan: Utforma ditt system och din installationsplan Omedelbar insikt i nödvändiga material Hantera alla dina jordbruksprojekt från en plats
Starta beräkning

© 2024 Esdec. Alla rättigheter förbehållna