Produkter
Produkter
Hjälpcenter
Hjälpcenter
20 ÅR ESDEC!
Under de kommande månaderna kommer vi att uppmärksamma detta på olika sätt.
MyEsdec
Onlineportal som ger solcellsproffs tillgång till alla våra digitala verktyg och tjänst
20 ÅR ESDEC!
Under de kommande månaderna kommer vi att uppmärksamma detta på olika sätt.
MyEsdec
Onlineportal som ger solcellsproffs tillgång till alla våra digitala verktyg och tjänst
Stäng menyn
MyEsdec
Startsida Hur utvecklade esdec flatfix wave?

Hur utvecklade esdec flatfix wave?

Den här artikeln är en översättning av en nederländsk version, skriven av Joyce Beuken, som publicerades den 19 april 2021 på www.solar365.nl

Hur utvecklade esdec flatfix wave?

Efter en lång och intensiv forskningsprocess presenterade Esdec FlatFix Wave, ett montagesystem för paneler som inte kräver några verktyg och är enkelt att installera. Under utvecklingen av detta system har flera intressenter varit nära involverade, för att oberoende av varandra kunna visa att systemet fungerar. Hur uppstod det här konceptet?

Forskningschefen Jeroen Weller förklarar att FlatFix Wave är resultatet av intensivt samarbete: ”Alla kunskaper vi har byggt upp under årens lopp har inkluderats i det här systemet.” FlatFix Wave lanserades i oktober förra året. Vad är det som skiljer det här montagesystemet från resten?

”Esdec har nu två system för platta tak. Ett av dessa är FlatFix Fusion, som funnits på marknaden under några år. Detta system har utvecklats för att möjliggöra flexibla konstruktioner, på tak med hinder eller annorlunda former” berättar han.

Sjungande fåglar

Systemet lanserades i slutet av 2020. Weller berättar: ”Vi analyserade alla problempunkter hos alla system för platta tak som fanns tidigare, och infogade lösningar på dessa i det nya systemet. Den kanske största fördelen med systemet är att det är ’verktygslöst’. Installatören behöver inte ta med sig några verktyg alls upp på taket. Eftersom delarna är förmonterade behöver inget mer skruvas ihop. Detta sparar inte bara tid och förhindrar krångel, utan säkerställer också att installationen kan utföras utan problem. Eftersom du inte längre behöver använda någon sladdlös borrmaskin på taket blir installationen också betydligt tystare. Det är en trevlig bonus. Vi märkte detta när vi testade systemet i praktiken: under arbetet kunde vi höra fåglarna sjunga.”

Nyskapande metoder

Installationen av systemen går så snabbt att det ser ut som om det installerar sig självt som en våg över taket; därav namnet ”Wave”. Med FlatFix Wave spänns panelerna inte fast på kortsidorna utan på långsidorna, vid cirka en fjärdedel och tre fjärdedelar av dess längd. Även detta är enligt Weller ett noga övervägt val: ”Fördelen med denna fastspänning i rätt positioner på långsidorna är att systemet klarar av högre vind- och snöbelastning. Detta är även till stor fördel för solpanelerna, som bara blir större och större. Det förhindrar huvudsakligen bildandet av mikrosprickor (små sprickor i solcellerna). Detta nya sätt att spänna fast panelerna rekommenderas därför av många solpanelstillverkare.” Flera smärre justeringar gjordes jämfört med traditionella system, som baserat på beräkningar visade sig innebära förbättringar. Till exempel har den sidoplåt som sluter till panelfältets öppna sida medveten gjorts en aning lutande. Detta är betydligt bättre ur aerodynamisk synvinkel, och gör att det krävs mindre ballast.

Två knappar

Under utvecklingen av FlatFix Wave hade man enligt Weller två saker i fokus: ”Å ena sidan vill man maximera ballasten i det nya systemet, för att få högre tillförlitlighet. Å andra sidan vill man minimera den med tanke på behändighet, kostnader och tid. Detta är motstridiga målsättningar som påverkas starkt av följande två utvecklingspunkter. Under utvecklingen lyckades vi, så att säga, hålla två knappar intryckta samtidigt. Vi har optimerat aerodynamiken, men vi har också gjort den mekaniska kopplingen så hög som möjligt. Denna koppling har förstärkts genom att använda mycket starka tvärstag i två riktningar i fälten. Panelerna är således mycket starkt ihopkopplade.

I utvecklingen av Wave-systemet har vi, utöver våra egna kunskaper och erfarenheter, även inkluderat alla externa kunskaper som stått att finna. Flera olika parter konsulterades eller involverades, exempelvis EPC-företag, installatörer, certifieringsorgan, tekniska forskningsinstitutioner samt Peutz, vår partner för vindtunneltester. Med målsättningen att utveckla ett framtidssäkert och robust system.”

Från koncept till slutprodukt

Kravspecifikationen och förutsättningarna för Wave inrättades tillsammans med samtliga parter under ett stort antal sessioner, och infogades i den slutgiltiga produkten. Alla koncept och preliminära versioner genomgick flera testomgångar och justerades allt eftersom.

”Dessutom fick Peutz, vår partner för vindtunneltester, följande fråga: Om du fick chansen att designa det perfekta systemet för platta tak, ur aerodynamisk synvinkel, vilka krav skulle systemet behöva uppfylla? De sluttande sidoplåtarna var en av de specifikationer som togs med i den slutliga utformningen.”

Weller berättar om de olika koncept som diskuterades, och som ledde fram till det färdiga systemet. Självklart kom inte alla detaljer i koncepten med i slutprodukten. ”I en tidigare version fanns en spoiler för extra undertryck, med helt sluten front och sida. Själva spoilern fungerade bra, men det visade sig att den inte gick att infoga den i konstruktionen på ett praktiskt sätt.” Ett halvår efter lanseringen av systemet har teamet fullt upp: de arbetar hårt med olika systemkonfigurationer, exempelvis en söderriktad konfiguration, eftersom systemet för närvarande endast finns tillgängligt med dubbelkonfiguration.

Detta är den första av tre artiklar om montagesystem, vindtunneltester och verifiering av testresultat. Den andra delen publiceras den 30 april.

© 2024 Esdec. Alla rättigheter förbehållna