Produkter
Produkter
20 ÅR ESDEC!
Under de kommande månaderna kommer vi att uppmärksamma detta på olika sätt.
Vill du veta mer om våra montagesystem?
Upplev nu kontinuerlig digital produktutbildning genom Esdec Academy, tillgänglig 24/7.
Stäng menyn
MyEsdec
Startsida Nyheter Hur hanterar Esdec kvalitetsfrågor?
Nyheter

Hur hanterar Esdec kvalitetsfrågor?

30 mars 2023

Vår kundtjänst finns tillgänglig för installatörer varje dag och kan svara på många olika typer av frågor. Det kan vara frågor om materialanvändning, vår kalkylator, monteringsanvisningar och så vidare. Ibland får vi också rapporter om kvalitetsproblem. Till exempel kan en skada ha inträffat på ett solpanelsprojekt, och installatören ber om hjälp. På Esdec tar vi sådana här rapporter på stort allvar. För det är inte bara fråga om att lösa problemet för installatören, det är också viktigt att ta reda på vad som gått fel så att vi kan lära oss av det.

Undersökning på plats

I sådana fall besöker en Esdec-tekniker, ibland tillsammans med en oberoende inspektör, projektet för att undersöka vad som orsakat skadorna. Konstruktionen granskas: har installationen utförts i enlighet med installationsplanen? Därefter undersöks de olika komponenterna: har rätt kombination av föreskrivna material använts? Har klämmorna dragits åt ordentligt? När det gäller projekt med platta tak granskas alltid ballasten grundligt. Om den inte överensstämmer med ballastplanen (från Esdecs kalkylator) kan exempelvis detta vara en orsak till skadan.

Efter utredningen ska problemet naturligtvis åtgärdas så snart som möjligt. Beroende på resultatet av utredningen fastställs vem som är ansvarig för att till exempel ersätta materialet.

tt exempel: I slutet av förra året uppmärksammades vi på ett kvalitetsproblem när det gäller skruvar. En bekymrad villaägare rapporterade detta via LinkedIn. När paneler tillfälligt togs bort för ett målningsarbete visade det sig att fästskruvarna för de klämmor som håller fast panelerna i substrukturen var kraftigt angripna av korrosion. Solpanelsinstallationen hade utförts med ClickFit Basic av en installatör 10 år tidigare. Skruvarna skulle naturligtvis under dessa omständigheter inte vara så skadade. Vi besökte omedelbart projektet, undersökte det och såg till att installationen återställdes med nya skruvar av rätt typ. Undersökningen visade att de skadade skruvarna inte matchade de skruvar som Esdec hade föreskrivit. Det verkar som om skruvar av en annan typ användes vid installationen av projektet. På Esdec testar vi alla våra komponenter ingående med avseende på hållbarhet, vind och snö. Vi utför också regelbundet korrosionstester på alla våra skruvar. Vi kan därför vara säkra på att våra installatörer kan ge sina kunder 20 års garanti på våra komponenter.

Materiallista och installationsplan

Projekt med en Esdec-substruktur måste alltid beräknas i Esdecs kalkylator. När du har angett de olika parametrarna för projektet (byggnadens höjd, vindzon, taktyp och så vidare) ger kalkylatorn en översikt över de material som ska användas och en installationsplan. Och om det förekommer en avvikelse från användningen av föreskrivna material (Esdec-skruvarna i exemplet ovan) kan redan detta orsaka problem och leda till skador. Det viktigaste rådet som vi ger installatörer är att alltid:

  • planera och beräkna projekt i Esdecs kalkylator,
  • använda de material som föreskrivs i materiallistan,
  • installera enligt den installationsplan som skapas av kalkylatorn.

Dessa 3 villkor är avgörande för att leverera en installation av hög kvalitet.  Vill du lära dig mer om våra produkter eller vår kalkylator? Registrera dig kostnadsfritt för ett webbseminarium eller en utbildning.

© 2024 Esdec. Alla rättigheter förbehållna