Producten
Producten
Support
Support
Esdec 20 years!
Esdec bestaat 20 jaar!
De komende maanden besteden wij hier op verschillende manieren aandacht aan.
MyEsdec
Online portal voor solar professionals met toegang tot al onze digitale tools en services.
Esdec 20 years!
Esdec bestaat 20 jaar!
De komende maanden besteden wij hier op verschillende manieren aandacht aan.
MyEsdec
Online portal voor solar professionals met toegang tot al onze digitale tools en services.
Sluit menu
MyEsdec
  Home Nieuws Locatie, locatie, locatie…
  Nieuws

  Locatie, locatie, locatie...

  9 mei 2022

  In dit 4e artikel over kwalitatief installeren, alles over het belang van het invoeren van volledige en de juiste locatiegegevens t.b.v. een ontwerp voor een veilig PV-systeem.

  De kwaliteit van een PV-systeem wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de individuele componenten en/of de vaardigheden van de installateur. Als het ontwerp van je PV-systeem niet klopt, loop je nog steeds risico op schade aan je dak of aan je systeem. In dit artikel gaan we dieper in op 1 van de parameters die in de ontwerpfase cruciaal is voor een veilig ontwerp: locatie.

  Waarom is het in acht nemen van de juiste locatiedetails zo belangrijk voor het ontwerp? Als je onvoldoende nauwkeurig bent of verkeerde locatieparameters gebruikt, is de kans groot dat je te weinig montagemateriaal berekent voor jouw schuin dak montagesysteem of dat er onvoldoende geballasteerd wordt op je plat dak montagesysteem. Met alle gevolgen van dien…
  Locatieparameters zijn cruciaal voor het bepalen van de juiste wind- en sneeuwdrukbelasting. Als die cijfers niet kloppen, zal je ontwerp ook niet kloppen.

  De winddrukbelasting (= windbelasting op het PV-systeem gemeten in N/m²), kan vastgesteld worden door het bepalen van:

  • de windzone (windsnelheid gebied) waarin het gebouw zich bevindt;
   elk land is verdeeld in windzones waarbij elke zone significant andere waardes heeft (volgens de Eurocode en nationale annexes) voor gemiddelde windsnelheid en -druk
  • de hoogte boven zeeniveau van het gebouw; hoe hoger boven zeeniveau, hoe hoger de windbelasting. In een land als Duitsland bijvoorbeeld zijn er vrij grote hoogteverschillen voor dezelfde windzone. Deze hoogteverschillen, dus in windbelasting, worden opgevangen door een factor die afhankelijk is van de hoogte boven zeeniveau. Op grotere hoogte zijn er minder obstakels (bomen, gebouwen etc.) waardoor er hogere windsnelheden verwacht kunnen worden.
  • het type terrein (bebouw, onbebouwd, kustgebied) waarin het gebouw staat;
   een gebouw op een open vlakte is vatbaarder voor wind dan een gebouw in stedelijk gebied. Ook van belang is om de hoogte van gebouwen rond jouw project te controleren. Een zeer hoog gebouw (bijv. een wolkenkrabber) kan zorgen voor toenemende windsnelheden in de directe omgeving. Dit leidt dan weer tot hogere windbelastingen op het dak.
  • de orografie van de locatie; de mate van het reliëf van het landschap (orografie) is belangrijk voor het bepalen van de windbelasting, omdat heuvels of kliffen de windsnelheid kunnen verhogen. Een toename van de windsnelheid resulteert in hogere windbelastingen die op het dak werken.

  Voorbeelden waar het hier fout kan gaan, zijn niet moeilijk te verzinnen. Vul je bijvoorbeeld in dat je gebouw in een windzone ver landinwaarts staat, terwijl die in werkelijkheid in het kustgebied staat, kan bij een storm de PV-constructie en/of het dakschade oplopen. De verzekering zal een onafhankelijk onderzoek kunnen eisen die de oorzaak aan het licht moet brengen.

  Sneeuwbelasting is natuurlijk ook locatie afhankelijk. Net als bij windzones wordt voor elk land de indeling naar sneeuwgebieden gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid sneeuwdruk (wederom volgens de nationale annex in de Eurocode). Met het kiezen van de juiste sneeuwzone, kan de juiste dakbelasting maar ook paneelbelasting vastgesteld worden. Je wil immers geen schade aan je dak of panelen. Als er met een te lage sneeuwdruk wordt ontworpen, kunnen de geïnstalleerde panelen bij een fikse sneeuwbui gaan doorbuigen door de hoeveelheid sneeuw, met microcracks in je paneeloppervlak tot gevolg. Met de juiste sneeuw parameters had de juiste paneelondersteuning (bijv. extra klemmen of extra rail ondersteuning) geadviseerd kunnen worden. Een nog desastreuzer risico is dat bij ontwerpen met een te lage sneeuwdruk, het kan blijken dat de maximale dakbelasting na sneeuwval overschreden wordt met dakschade als gevolg.

  Zorg er dus voor dat je bij het ontwerpen van je PV-systeem en onderconstructie, 100% zeker bent van de juiste locatie parameters. Anders klopt de wind en/of sneeuwbelasting niet en loop je risico.

  In het volgende artikel gaan we verder in op hoe dak-gerelateerde factoren (bijv. type dakbedekking of de hellingsgraad van het dak) van invloed zijn op het ontwerp van een veilig PV-systeem.

  Dieuwke Boersma
  Chief Technology Officer Esdec Solar Group

  PS: Esdec organiseert met grote regelmaat webinars over de calculator, de ontwerpsoftware van Esdec. Deze zijn gratis en door iedereen te volgen. Een handige, online demonstratie van de calculator, met voldoende ruimte om vragen te stellen. Kijk hier wanneer de eerstvolgende webinar gehost wordt.